CAMPAGNE MANAGEMENT

AD-SKILLS EN CAMPAGNE MANAGEMENT

De dynamische wereld van de online marketing in combinatie met de snelle ontwikkelingen zijn tegenwoordig de impressies en clicks niet meer juiste graadmeter om de succes ratio van uw campagne te bepalen.

Het totale proces van strategie, ontwerp, planning, uitlevering, controle, optimalisatie en rapportage kunnen nu een hele andere invulling hebben.

Op basis van de bestaande technologische infrastructuur zorgt de campaign manager voor een optimaal resultaat voor de adverteerder. De campagne manager is een kritiek onderdeel in het proces om doelstellingen te verwezenlijken. Digitale campagnes vergen een continue aandacht en bijsturing waarbij zaken als ontwerp van de creatie, planning, uitlevering, controle, optimalisatie en rapportage essentieel zijn. Dit alles in goed onderling overleg en samenwerking met de opdrachtgever.

adform-150

appnexus-150

dc-150

openX-150

sizmek_150

campaign-management

Een online campagne is meer dan alleen clicks en impressies